Over

Het Alumni Platform der Werktuigbouwkunde Delft (A.P.W.D.) is de alumnivereniging voor alle afgestudeerde werktuigbouwkundigen aan de T.U. Delft, zowel bachelor als master. Tot 2019 heette dit platform Vereniging Oud Leeghwater. Het platform heeft als doel om haar ruim zeshonderd alumni met elkaar, de faculteit, maar ook met huidig werktuigbouwkundestudenten in contact te brengen. Dit wordt op verschillende manieren gedaan welke hieronder beschreven staan.

De Trompetter

Meerdere keren per jaar verstuurt het Alumni Platform haar nieuwsbrief, De Trompetter, naar haar leden. Dit is één à twee pagina’s en bevat nieuws over het Alumni Platform, de faculteit, de universiteit en de techniek in het algemeen. De meest recente Trompetters zijn terug te vinden onder het kopje Items. Wanneer er een nieuwe Trompetter uitkomt wordt deze naar de leden van het platform gestuurd. 

Alumni Intervisits

Een aantal keer per jaar gaat het A.P.W.D. Bestuur op bezoek bij een alumnus voor een interview over de studententijd en carrière van deze alumnus. Het wordt een intervisit genoemd, omdat het een interview is waarbij het bestuur op visite gaat bij een alumnus. Deze intervisits worden gepubliceerd op onze website onder het kopje Items maar ook in de 'Slurf''. Dit is het tijdschrift van Gezelschap Leeghwater dat door huidig studenten gelezen wordt en waar je je als alumnus ook op kan abonneren. De inspirerende verhalen van onze alumni motiveren de huidige studenten en laten ze zien waar zij later in het bedrijfsleven, in de overheid of bij een non-profitorganisaties terecht kunnen komen.

Alumnireünie

Tot slot is er eens in de vijf jaar een alumnireünie waarop een groot deel van de alumni samenkomt. Op advies wordt deze enkel in elk lustrumjaar georganiseerd. De eerstvolgende alumnireünie staat momenteel gepland in 2027 tijdens het 7de lustrumjaar van het A.P.W.D.

menu